Om oss
Våre produkter
HMS
Systemanalyse
Verifikasjon
Revisjon
Sciigo – Dokumentasjon og kontroll av arbeidsutstyr
Kurs vedrørende forskrifter
Konsulenttjenester
Systemanalyse
Linker
Kontakt oss
SCIIGO - Logg inn
Hjem

HMS


Alle norske bedrifter skal ha et system for å ivareta HMS forskriften. For mange er det et løft å få satt HMS i system. Norsk Maskinkontroll kan på en effektiv og enkel måte observere, diskutere og effektuere HMS rutiner for den enkelte bedrift.
 
Vanlige problemstillinger for bedrifter somm skal utarbeide HMS rutiner er:
  •    Hva er systemmatisk HMS-arbeid - internkontroll?
  •    Hvem gjelder HMS-forskriften for?
  •    Hva skal være dokumentert skriftlig?
  •    Hvem forvalter regelverket og hvor finnes det?
  •    Hvordan lage et HMS system?
  •    Hva skjer hvis forskriften ikke følges opp?

I flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet.

 
  Norsk Maskinkontroll AS - Tormod Gjestlands v 41 3936 Porsgrunn - Tlf: 35 93 42 00