Om oss
Våre produkter
HMS
Systemanalyse
Verifikasjon
Revisjon
Sciigo – Dokumentasjon og kontroll av arbeidsutstyr
Kurs vedrørende forskrifter
Konsulenttjenester
Systemanalyse
Linker
Kontakt oss
SCIIGO - Logg inn
Hjem

Systemanalyse

I følge lover og forskrifter har eiere og brukere av arbeidsutstyr en rekke krav som må oppfylles for at utstyret skal være sikkert å bruke. Det settes krav til opplæring, vedlikehold og kontroll, dokumentasjon, risikovurdering av maskiner og utstyr, og videre at virksomheten har en systematisk oppfølging av tidspunkt for utførelse av tiltak som er pålagt av produsenter og leverandører av utstyr. 

Norsk Maskinkontroll kan tilby deres bedrift en systemanalyse som vi gi dere følgende:

 

  • En oversikt over hva som er deres behov for å oppfylle krav i lover og forskrifter.
  • Status i deres bedrift.
  • Eventuelle tiltak for å oppfylle krav i lover og forskriftenes.

  

Etter gjennomført systemanalyse blir det utstedt en rapport som vil innholde en oversiktlig status og tiltaksliste. Ved gjennomføring av de eventuelle tiltak som er dokumentert i rapporten, vil det gi deres bedrift en sikkerhet for at bruk av arbeidsutstyr tilfredsstiller myndighetenes krav i lover og forskrifter

  

Systemanalyse omfatter følgende områder:

  1. Systematikk
  2. Sakkyndig kontroll/ teknisk kontroll
  3. Tilsyn vedlikehold
  4. Dokumentasjon
  5. Kompetanse
  6. Teknisk tilstand

 Analysen er stikkprøvebasert, men vil gi dere en god oversikt over statusen i Deres bedrift.

 

 

 
  Norsk Maskinkontroll AS - Tormod Gjestlands v 41 3936 Porsgrunn - Tlf: 35 93 42 00